Administrator bezpieczeństwa informacji

  • Stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
  • Przygotowuje sprawozdania dla administratora danych.
  • Jest osobą fizyczną.
  • W przypadku jego nie powołania, zadania w zakresie ochrony danych osobowych wykonuje administrator danych.

 

 

Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 833  póź. zm.) art. 36-39a)

Akty prawne mówiące o bezpieczeństwie danych

  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku
  • Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku
  • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku – Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. ( pkt.VI ).
paragraph-360093_640

© 2017

Click Me