Bezpowrotne niszczenie danych

Zajmujemy się usuwaniem danych cyfrowych w sposób uniemożliwiający ich odczytanie oraz likwidacją dysków twardych i innych nośników magnetycznych, usługa wykonywana w siedzibie klienta.

Fizyczne niszczenie danych

Degauser MD103

Polega na demagnetyzacji nośnika i jest najlepszą „polisą ubezpieczeniową”, aby uniknąć wycieku wrażliwych danych i wszystkich tego konsekwencji. Wygenerowane pole magnetyczne o natężeniu min. 9 tys. Gaussów sprawia, że twardy dysk, taśma czy inny nośnik magnetyczny ulega zniszczeniu i staje się zupełnie bezużyteczny i trwale wykasowany. Usługa wykonywana jest u klienta za pomocą Degausera MD103. Na wykasowany nośnik wystawiamy certyfikat zniszczenia danych, zgodnie z wytycznymi GIODO oraz z przepisami prawnymi zawartymi w ustawach o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, ochronie informacji nie jawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku; systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku oraz rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku i normie O/I EC 27001.

Programowe usuwanie danych

MediaEraser wersja 6

Skasowanie danych za pomocą polecenia „usuń” w Windows™, nawet po opróżnieniu kosza, nie daje gwarancji, że dane te są już niedostępne. W każdej chwili można je odzyskać, a ich treść może dostać się w niepowołane ręce…

MediaEraser ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest trwałe i nieodwracalne wymazanie informacji lub ich fragmentów, aby nie mogły dostać się w niepowołane ręce.

Media Eraser jest stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenia w zakresie odzyskiwania danych i Computer Forensics – Poszukiwania Dowodów Elektronicznych.

Nośniki magnetyczne nie ulegają zniszczeniu i nadają się do dalszego wykorzystania.

© 2017

Click Me